Szczęście w pracy? Ale po co?

Czy szczęście w pracy (ang. fun at job) wpływa na zaangażowanie pracowników?  Czy to zaangażowanie przekłada się na ich większą motywację, efektywność i kreatywność? Te pytania coraz częściej pojawiają się w głowach zarządzających w firmach. 

Zabawa w pracy 

Zabawa w pracy może być opisana jako dowolne działania społeczne, interpersonalne lub zadaniowe, o charakterze żartobliwym lub zabawnym, które zapewniają rozrywkę, radość lub przyjemność1. Inni naukowcy mówią o tym, że zabawa w pracy obniża poziom stresu i pozwala na utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracowników.

Teza, że w pracy powinno się tylko pracować, ponieważ to zwiększa efektywność, została obalona przez liczne badania naukowe i biznesowe. Potwierdzają one, że łączenie pracy i zabawy wywołuje zwiększenie poziomu zadowolenia i „szczęścia” pracowników, którzy czują się przez to bardziej zaspokojeni i docenieni. 

Łączenie pracy z zabawą/szczęściem powoduje: 

• zwiększenie motywacji i zaangażowania,

• zwiększenie poziomu zadowolenia z pracy,

• redukcję stresu,

• zwiększenie poziomu zadowolenia z firmy,

• zwiększenie wydajności,

• wzmocnienie wizerunku marki firmy jako pracodawcy,

• wzmocnienie zrozumienia sensu wykonywanej pracy,

• zwiększenie poziomu pozytywnej energii w firmie, a co za tym idzie – scementowanie kultury organizacyjnej firmy.

Przecież każdy z nas chciałby pracować w firmie, którą lubi, z którą się utożsamia, w której może się realizować i spełniać zawodowo.

Menedżer szczęścia

Okazuje się, że gdy wzrasta przyjemność (fun) z pracy (m.in.: kontakty towarzyskie ze współpracownikami, świętowanie w pracy, swoboda działania w pracy, nagradzanie i docenianie), wzrasta również zaangażowanie w pracę. Coraz więcej pracodawców widzi tę korelację, o czym mogą świadczyć pojawiające się już nie tak rzadko oferty stanowisk takich jak menedżer szczęścia czy menedżer ds. zaangażowania. Okazuje się, że opłaca się stworzyć w firmie dział kultury czy dział szczęścia, których pracownicy będą czuwać nad poziomem zadowolenia i przyjemności swoich kolegów z wykonywanej pracy. 

Nowe spojrzenie na badanie zaangażowania/satysfakcji pracowników

Pracodawcy chcący wyróżniać się na rynku pracy i budować przewagę konkurencyjną nad innymi firmami muszą budować organizację opartą na ludziach oraz na magnetycznej i unikalnej kulturze organizacyjnej, budującej emocjonalną więź pracownika z pracodawcą. Aby móc zrealizować taki cel, firmy muszą pozostawać w stałym dialogu z pracownikami i podsycać wiążącą ich emocjonalną więź. Badania zaangażowania pracowników są ważnym głosem pracowników w organizacji. Pracodawca podczas badania chce poznać opinie pracowników na wiele tematów, takich jak choćby zadowolenie z pracy, zadowolenie z oferty, którą otrzymuje pracownik, poziom zaangażowania, poziom motywacji, opinie na temat przywództwa w firmie.

Perspektywy magnetycznej marki pracodawcy 

Organizacje, które chcą dbać o swoich pracowników, powinny spojrzeć na aspekt zaangażowania bardziej holistycznie – zarówno z perspektyw ważnych dla pracownika, jak i z perspektyw ważnych dla firmy chcącej budować magnetyczną kulturę organizacyjną. Na jakie aspekty, które powinny dać do myślenia pracodawcom, zwracają uwagę pracownicy?

Relacje w pracy budują magnetyczną kulturę organizacyjną

To, w jaki sposób pracuje się z przełożonym czy w zespołach, jest bardzo ważne. Często złe relacje są powodem odejść z firmy, zaś dobre relacje wyzwalają moc zespołów i ludzi, a to często wygrywa dla firmy wiele spraw. Dlatego pracodawca powinien wiedzieć, jak pracownicy opisują kulturę organizacyjną w firmie, czy zarząd i menedżerowie są transparentni, czy wartości firmy są ważne dla pracowników i jaka panuje atmosfera między kolegami w pracy.

Energia i szczęście w pracy

Dbanie o energię życiową i zdrowie to podstawa dla większości osób. Niezależnie od wykonywanej pracy chcemy być zdrowi i pełni energii. W przeciwnym wypadku trudno mówić o zadowoleniu i przyjemności z pracy. Warto postawić sobie pytania: Czy w pracy, oprócz wypełniania obowiązków, jest przestrzeń na zabawę i relaks? Czy stres jest istotną częścią wykonywanej pracy? Na ile praca oznacza pozytywne skojarzenia dla pracowników? Jakie są źródła energii w firmie? Czy praca w zespołach dodaje energii, czy wręcz przeciwnie? Czy pracownicy potrafią odpoczywać po pracy i doładowywać baterie? 

Zaangażowanie i satysfakcja w pracy

Pracę powinno się lubić, prawda? Jeśli lubimy swoją pracę, z większym zaangażowaniem i satysfakcją wykonujemy obowiązki. Bez dobrej atmosfery i współpracy w zespole nie ma mowy o zaangażowaniu. Tu rodzą się pytania skierowane do pracodawców: Co angażuje pracowników i co ich motywuje? Co powoduje, że pracownicy osiągają satysfakcję w pracy, a co sprawia, że stają się ambasadorami marki firmy jako pracodawcy? Pracodawca powinien wciąż aktualizować informacje na te tematy wśród swoich pracowników.

Docenianie i nagradzanie pracownika

Bycie docenianym w pracy jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności marki pracodawcy. Czasy, kiedy czekaliśmy na roczną ocenę pracowniczą – polegającą na rozmowie tylko z przełożonym – odchodzą do lamusa. Pojawiają się narzędzia, po które pracodawcy sięgają coraz częściej, jak chociażby oceny 360 stopni czy kultura stałego i częstego feedbacku. I tu warto zadać pytania pracodawcy: Czy pracownicy są doceniani za swoją codzienną pracę? Jak często są chwaleni przez bezpośrednich przełożonych? Czy czują, że są ważną częścią firmy? 

Sens wykonywanej pracy

Badania rynku pracy pokazują, że sens wykonywanej pracy ma dla pracowników coraz większe znaczenie.  Na poczucie sensu w pracy szczególną uwagę zwracają młodzi kandydaci. Chcą pracować w firmach, które robią coś, co ma znaczenie dla innych: pomagają utrzymać zdrowie, wspierają bezpieczeństwo ludzi, dbają o środowisko, tworzą innowacyjne rozwiązania czy zajmują się ważnymi społecznie sprawami.

Pracodawcy powinni sobie odpowiedzieć na pytania: Czy organizacje pokazują swoim pracownikom sens wykonywanej pracy? Czy to jest ważny temat nie tylko dla pracowników, ale i dla firmy? Czy nasza praca ma znaczenie dla innych? Czy dzięki wykonywanej pracy można poczuć dumę? Czy można pochwalić się pracą na szerszym forum?

Być marką pracodawcy pierwszego wyboru

Myślę, że w czasach rynku, na którym warunki dyktują coraz częściej pracownicy, a nie pracodawcy, można śmiało powiedzieć, że każda rekrutująca organizacja chciałaby być pracodawcą pierwszego wyboru. Wydaje się, że bez zadbania o szczęście i zabawę w organizacjach będzie to coraz trudniejsze. Okazuje się bowiem, że jest całkiem sporo pracowników, którzy na szczęście w pracy postawiliby niemałe pieniądze.

Anna Macnar

(1) W opinii prof. Erin Rae Fluegge z Uniwersytetu Florydy w Stanach Zjednoczonych.