Pracodawcy też mają marzenia

… czyli jakich umiejętności i kompetencji firmy szukają u kandydatów

Przyspieszenie tempa rozwoju technologicznego, zmiany demograficzne i społeczno-gospodarcze powodują, że zmieniają się całe branże i modele biznesowe, a pracodawcy szukają coraz to nowszych umiejętności i zdolności wśród kandydatów. Łatwo nie jest, ale pracodawcy też mają swoje marzenia.

Rewolucja przemysłowa

Poprzednie rewolucje przemysłowe powodowały, że przez kolejne dziesięciolecia budowane były instytucje i systemy szkoleń, które pozwalały na zdobywanie nowych umiejętności na dużą skalę. Biorąc pod uwagę obecne i spodziewane tempo i skalę zmian technologicznych, zwyczajnie braknie nam czasu na tworzenie wieloletnich planów szkoleniowych. Tempo rozwoju informatyki i programowania jest dobrym przykładem. Potrzeby biznesowe są o wiele bardziej zaawansowane niż oferta programów uczelni kształcących programistów.

Jakie umiejętności będą potrzebne w organizacjach?

Informacji na temat tego, jakich kompetencji szukają pracodawcy, jest całkiem sporo w różnych publikacjach. W ramach porządkowania informacji warto zwrócić uwagę na podstawowy podział posiadanych kompetencji przedstawiony w Raporcie The Future of jobs 2016 (World Economic Forum). Dzieli je on na: zdolności, umiejętności podstawowe, kompetencje twarde i kompetencje cross-funkcyjne.

Do zdolności należą m.in.: umiejętności poznawcze, kreatywność, logiczne rozumowanie, rozumowanie matematyczne czy zdolności fizyczne.

Do umiejętności podstawowych należy zaliczyć m.in.: rozumienie treści, umiejętność uczenia się, komunikowania się, rozumowania, krytycznego myślenia.

Twarde kompetencje obejmują różnego rodzaju formalne kwalifikacje czy znajomość języków.

Kompetencje cross-funkcyjne można podzielić na pięć kategorii:

umiejętności społeczne: współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, umiejętności negocjacyjne, orientacja na obsługę klienta, umiejętności szkolenia i uczenia innych;

umiejętności analityczne: umiejętność osądu i podejmowania decyzji, analiza systemowa;

umiejętności zarządzania zasobami: zarządzanie finansami, zasobami materialnymi, ludźmi czy czasem;

umiejętności techniczne: obsługa i konserwacja urządzeń, kontrola jakości, programowanie, projektowanie doświadczenia użytkownika;

umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów.

Według Raportu The Future of jobs 2016 na rynku pracy w najbliższych latach będzie największe zapotrzebowanie na kompetencje dotyczące umiejętności poznawczych, analitycznych oraz kompleksowego rozwiązywania problemów.

Poszukiwane kompetencje w ogłoszeniach o pracę

Coraz większe znaczenie dla firm mają umiejętności miękkie. W przeciwieństwie do twardych, umiejętności miękkie są trudniejsze do nauczenia – i dlatego pracodawcy przykładają do nich większą wagę. Wielu pracodawców twierdzi, że coraz trudniej znaleźć kandydatów, którzy mają takie cechy. Oto kilka umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców, chcących osiągać sukcesy na rynku:

Zdolność do pracy z różnymi ludźmi

Różnorodność osób pracujących w polskich firmach jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Pojawiają się przedstawiciele różnych narodowości i kultur. W zespołach pracują przedstawiciele różnych pokoleń. Ten tygiel różnorodności może być wyzwaniem w organizacjach.

Zarządzanie czasem i umiejętność skupienia się na priorytetach

Przy rosnącej liczbie procesów, projektów i zadań w organizacjach wiele firm docenia pracowników, którzy potrafią dobrze zarządzać swoim czasem i umieją planować. Cenni są kandydaci, którzy potrafią zarządzać tym, co należy zrobić, i skupić się na priorytetach.

Umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów

Plany biznesowe często mają swoje trudne momenty. Pracodawcy szukają ludzi, którzy potrafią wymyślić koncepcje rozwiązujące problemy sprawnie i bez dużych strat.

Zdolność adaptacji do zachodzących zmian

Jedyne, co jest pewne w biznesie, to zmiana, a pracodawcy chcą zatrudniać ludzi, którzy potrafią się dostosować i prowadzić biznes we właściwym kierunku. Kompetencja ta przyda się każdemu pracującemu w dużych korporacjach i ułatwi funkcjonowanie w firmie.

Zrozumienie wpływu digitalizacji na biznes

Niby digitalizacja otacza nas i jest wszechobecna, jednak nie każda firma wykorzystuje ją w biznesie. Sztuką jest zgłębić różnorodne możliwości digitalizacji, które pomogą prowadzić zarówno biznes, jak i komunikację z naszymi pracownikami. Ten wpływ jest bardzo duży. Kto zrozumie i skorzysta – wygra.

Umiejętność tworzenia sieci kontaktów

Czasy, kiedy CEO zarządzał firmą, a PR-owiec komunikował się ze światem zewnętrznym, minął. Teraz i CEO, i PR, i każdy pracownik są twarzą firmy. Tworzenie sieci kontaktów ma na celu zwiększanie audytorium firmy na różnym poziomie: i biznesowym, i rekrutacyjnym.

Także poniższe kompetencje wciąż są na liście pracodawców jako te ważne i nic nie wskazuje na to, żeby ten stan rzeczy miał się zmienić. Warto wciąż pamiętać o takich umiejętnościach, jak:

Umiejętności komunikacyjne. Bez sztuki komunikacji nie uda się zrealizować niemal żadnego zadania w pracy. W zespołach konieczne jest porozumienie, dogadywanie się, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.

Umiejętności badawcze i analityczne. Czasem wnioski i dane nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Zdolności analityczne pozwalają znaleźć dane i odpowiednio je zinterpretować.

Zorientowanie na klienta. Szukanie właściwego zaangażowania i przywiązania do siebie lojalnych klientów przynosi firmom sukces. Żeby to było możliwe, pracownicy muszą posiadać tę cechę, gdyż to oni reprezentują firmy przed klientami.

Umiejętność pracy zespołowej. Dobra współpraca z innymi jest ważna w większości środowisk pracy. Zadaniowy i projektowy system pracy jest coraz częstszy w wielu firmach. Zdolność efektywnego wykorzystywania zespołowej siły i stawanie się filarem grupy jest bardzo cenione przez organizacje.

Umiejętność podejmowania decyzji. Ma duże znaczenie w biznesie i jest doceniane przez pracodawców. Ważni są kandydaci, którzy potrafią podejmować dobre decyzje, w oparciu o fakty, a nie emocje, i nie obawiają się przyjmowania za nie odpowiedzialności.

Zdolności przywódcze. Dobry lider, niezależnie, czy zarządza małym, czy bardzo dużym zespołem, może inspirować, motywować i podnosić poprzeczkę dla wszystkich wokół siebie. Posiadanie dobrego lidera na dowolnym poziomie organizacyjnym jest dla firmy dużą wartością.

Złożoność kompetencji

Warto zauważyć, że umiejętności wymienione wcześniej stają się bardziej kompleksowe i złożone. Zważywszy na fakt coraz większego skomplikowania wielu biznesów, czy to produkcyjnych, czy usługowych, stopień złożoności oczekiwań pracodawców od kandydatów i pracowników może się znacznie pogłębiać.

Anna Macnar